Jak skonwertować plik xcf z RGB do CMYK z wykorzystaniem pluginu Separate+ (pod LINUX)

CMYK i RGB to nazwy dwóch przestrzeni barwnych pochodzące od tworzących je składowych:

CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, Black
RGB – Red, Green, Blue

W przestrzeni barwnej RGB pracują monitory, skanery, aparaty fotograficzne, a natomiast w przestrzeni barwnej CMYK urządzenia drukujące. W CMYK przygotowywane sa projekty przeznaczone do druku, w RGB do internetu na strony www.

W RGB najczęściej stosowany jest 24-bitowy zapis kolorów (po 8 bitów na każdą z barw składowych), w którym każda z barw jest zapisana przy pomocy składowych, które przyjmują wartość z zakresu 0-255. W modelu RGB wartość 0 wszystkich składowych daje kolor czarny, natomiast 255 – kolor biały.

kolory rgb cmyk porównanie

Obrazy przygotowane na stronę internetową można przekonwertować w GIMP tak aby nadawały się do druku oczywiście pamiętając iż na stronach internetowych akceptowana rozdzielczość to np. 72 dpi, natomiast do druku rozdzielczość to minimum 300 dpi przy standardowych projektach.

W większych projektach (np duże wielkoformatowe banery) tak duża  rozdzielczość nie jest potrzebna by uniknąć rozmycia obrazu, ponieważ większe zewnętrzne banery nie ogląda się z tak małej odległości jak np. ulotki reklamowe.

Gimp umożliwia przekonwertowanie obrazu z RGB na CMYK wykorzystując wtyczkę Separate.

Otwieramy plik xcf (plik GIMP), który chcemy skonwertować na CMYK. Plik, który składa się z wielu warstw należy odpowiednio przygotować przed konwersją. Obraz należy spłaszczyć (jak to zrobić?)

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie separacji na obrazie. Klikamy Obraz/Separate/Separate. W oknie zaznaczamy pole „Make CMYK pseudocomposite”

Obraz zostanie przekonwertowany do CMYK. Gimp automatycznie otworzy obraz w nowym oknie. W oknie warstw powinny być widoczne cztery warstwy C (Cyjan), M (Magenta), Y (Yellow), K (Black).

Aby kolory w projekcie końcowym do drukarni były prawidłowo rozłożone musimy wykonać rozłożenie kolorów. Ponownie wracamy do pliku xcf i klikamy Kolory/Składowe/Rozłożenie.

W oknie „Tryb koloru” wybieramy CMYK. Zaznaczamy też opcję „Rozłóż na warstwy”

Gimp automatycznie otworzy nowe okno w odcieniach szarości.

a w oknie warstw pokaże rozłożenie kolorów projektu na 3 warstwy + 1 czarny, nadając im nazwy: niebieskozielony – k, purpurowy-k, zółty-k

Teraz mamy jednocześnie dwa okna GIMP. W oknie warstw z kolorami wybieramy pierwszą warstwę od góry czyli niebieskozielony-k. Trzymając myszkę nad obrazem (nie nad oknem warstw) kopiujemy warstwę za pomocą kombinacji klawiszy na klawiaturze ctrl+c. Teraz przenosimy myszkę nad okno z warstwami CMYK i tu wklejamy zawartość schowka (kommbinacja klawiszy na klawiaturze ctr+v. Ważne aby w oknie z warstwami CMYK była również zaznaczona pierwsza warstwa od góry (warstwa C) oraz aby podczas wklejania maska na wybranej warstwie była zaznaczona (wokół maski czyli miniatury obrazu w oknie warstw będzie białe obramowanie, które zniknie gdy wkleimy zawartość schowka).

Efekt powinien być następujący:

Klikamy ikonkę kotwica aby zakotwiczyć warstwę niebiezkozielony-k w warstwie C. Analogicznie postępujemy w przypadku reszty warstw. Dobrze jest wyłączać widoczność warstw na których już wykonaliśmy wklejenie – w ten sposób nie pomylimy warstw.

Gdy wszystkie warstwy zostaną zakotwiczone musimy w odpowiedni sposób zapisać plik. Nie zapisujemy go standardowo czyli wybierając  Plik/Zapisz jako.. Plik musimy wyeksportować. Jednym ze standardowych formatów, w kakich zapisujemy pliki do profesjonanego druku w drukarni jest format tiff (więcej o formatach zapisu grafiki rastrowej).

Wybieramy Obraz/Separate/Export

Wybieramy odpowiedni katalog, w którym chcemy zapisać przekonwertowany plik. Gimp automatycznie doda do nazwy „-CMYK”. Wśród dostępnych formatów zapisu wybieramy TIFF i zapisujemy plik.

Zaletą tego sposobu jest znacząca oszczędność farby drukarskiej podczas druku ponieważ kolory szare i czarny są drukowane przy pomocy czarnej farby. Standardowa metoda z wykorzystaniem tylko separate wytworzy obraz w którym punkty szare będą drukowane przy pomocy wszystkich czterech farb – to sprawia że ilość warstw i ilość farby użytej do drukowania jest większa. Ma to wpływ  na jakość wydruku projektu.  Mogą pojawić się kolory, których nie chcemy na wydruku. Jeśli można to lepiej uniknąć tego problemu.

Podobne posty: